กติกาการลงโฆษณา
1. ห้ามลงโฆษณาผิดกลุ่ม
2. ห้ามลงโฆษณาซ้ำๆกันหลายครั้ง หรือการ Spam ประกาศ ให้ใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งประกาศ แทนการลงประกาศใหม่ทุกวัน หากต้องการลงใหม่ ต้องลบ ประกาศเก่าออกด้วย
3. ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร, สิ่งขัดต่อศีลธรรม หรือผิดกฏหมาย
4. การเลื่อนประกาศนั้น ท่านสามารถเลื่อนประกาศได้ตลอดเวลา แต่จะเลื่อยประกาศได้ทุกๆ 2 ชั่วโมง
5. หากเป็นสินค้าที่รับสมัคร สมาชิกขายตรง จะต้องเป็นบริษัท ที่มีสินค้า หรือ บริการจริงเท่านั้น ไม่รับแชร์ลูกโซ่
6. หากเป็นประกาศขายอาหาร ที่โฆษณาสรรพคุณ เช่นลดน้ำหนัก จะต้องใส่เลขที่ ฆอ ไว้ท้ายประกาศ
7. หากลงรับสมัคร พริตตี้ MC จะต้องใส่ชื่อบริษัท และลงหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทเท่านั้น ห้ามใส่หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่
8. ประกาศของท่านยังไม่แสดงทันที ต้องรอ 10 นาทีถึงจะแสดงประกาศของท่าน
9. สมาชิกเว็บไซต์ (ผู้ที่สมัครสมาชิก) สามารถเลื่อนประกาศได้ทุกๆ 10 นาที นับจากหลังที่กดเลื่อนประกาศ
10. สมาชิกเว็บไซต์ (ผู้ที่สมัครสมาชิก) สามารถเพิ่มรูปภาพได้สูงสุด 6 ภาพ ส่วน สมาชิกทั่วไปเพิ่มรูปภาพได้ 3 ภาพ
11. สมาชิกทั่วไป (ไม่ได้สมัครสมาชิก) สามารถเลื่อนประกาศได้ทุกๆ 30 นาที นับจากหลังที่กดเลื่อนประกาศ
12. ห้ามลงประกาศสินค้าตัวเดียวกันหลายๆประกาศ เจอลบออกจากระบบทันทีไม่แจ้งล่วงหน้า
13. รูปภาพสินค้าต้องตรงกับสินค้าที่ลงประกาศ หากไม่ตรงตรวจสอบเจอลบทิ้งทันที


สินค้าที่ห้ามจำหน่ายในเว็บไซต์แห่งนี้
1. สินค้าที่ลงประกาศไม่เป็นจริง ข้อความที่เกินจริง หรือพูดสรรพคุณเกินจริง
2. อาวุธปืนเครื่องกระสุนทุกชนิด

คุณมีข้อผิดพลาดบางรูปแบบ กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
ลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะ!
บาท
ให้ใส่ตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ตัวอย่าง 5150,6550,1000 เป็นต้น
ถึง บาท
ช่องที่หนึ่ง เป็นราคาเริ่มต้น ส่วนช่องที่สองเป็นราคาสิ้นสุด ตัวอย่าง 1000 ถึง 5000 บาท
ใส่ข้อความได้ 50 ตัวอักษร
ห้ามใส่จังหวัด/อำเภอ/เขต ในช่องนี้ ให้ไปเลือกที่ระบบมีไว้ให้เท่านั้น
เป็นสมาชิกจะสามารถตกแต่งข้อความใส่ลิงก์เว็บไซต์และรูปภาพได้ค่ะ
 • ข้อมูลนี้ เป็น keyword สำหรับการเสิร์ช ใน search engine ต่างๆ ทำให้ลูกค้าที่จะซื้อสินค้าค้นเจอใน search engine
 • ใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างคำ เช่น ขายเสื้อผ้าแฟชั่น,ขายเครื่องสำอางค์,รับจ้างทำเว็บไซต์ ใส่ข้อความได้ 200 ตัวอักษร (รวม , และช่องว่างระหว่างคำ)
 • หากคิดคีย์ไม่ออกปล่อยว่างไว้ ระบบจะทำการสร้าง keyword ให้อัตโนมัติจากชื่อประกาศของท่านเอง
 • รูปแบบอีเมล์ nameemail@email.com หรือ nameemail@email.xx.xx ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
 • อีเมล์ที่ระบบแนะนำ outlook,gmail
Select image Change Remove
 • รูป jpg,gif,png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 150 KB
 • ขนาดรูป 60x60 pixel ถ้ารูปขนาดใหญ่ระบบจะปรับขนาดให้เอง
 • กรุณาเก็บไว้ เพื่อใช้ในการจัดการประกาศ
 • เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ หรือตัวเลข 4-8 ตัวอักษร
เปลี่ยนภาพ
 • ป้อนให้ตรงกับรูปภาพที่มองเห็นค่ะ
 • คลิก "เปลี่ยนภาพ" ในกรณีที่ภาพไม่แสดง หรือ อ่านข้อความได้ไม่ชัดเจน